SLUŽBY

OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY


  • Poradenská činnost při řešení střešních a fasádních plášťů (návrhy skladby plášťů - izolace, obklady atd.).
  • Zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele.
  • Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby (prováděcí projekt - kladečské výkresy, konstrukční detaily, řezy atd.).
  • Zpracování kotevních plánů.
  • Zpracování projektové dokumentace pomocné ocelové konstrukce (mezisloupky fasády, atika, markýza, světlíky, okna, dveře, vrata, schodiště, žebříky, rámy pod VZT jednotky, rámy pro střešní a fasádní reklamní panely atd.).
  • Zpracování klempířských listů.
  • Zpracování materiálových listů (spojovací materiál, těsnící prvky atd.).
  • Autorský dozor na stavbě.

NAŠE REFERENCE


BD Hornopolní 39

Komplexní projekt zateplení fasády panelového domu.

MAX Poprad (SK)

Komplexní prováděcí dokumentace fasády a střechy objektu včetně pomocné ocelové konstrukce.

HYUNDAI Nošovice

Prováděcí projekt střešního pláště objektu.

 
© 2008 TECH DESIGN s.r.o., všechna práva vyhrazena | Tvorba stránek: www.megadesign.cz